Vacature projectleider nazorg

Projectleider nazorg, iets voor u ?
Heb je graag contact met veel mensen ?
Vind je voldoening in het winnen van vertrouwen van mensen waarbij je voelt dat ze op u rekenen zodat de vragen/problemen waar ze mee zitten in orde komen ?

Vacature

(Junior) Projectleider nazorg

Missie

Als projectleider nazorg ben je verantwoordelijk voor het beoordelen en oplossen van de problemen die zich voordoen in de garantieperiode tussen voorlopige en definitieve oplevering.

Het is uw taak om dit gebeuren technisch, financieel en administratief op te volgen, met als doelstelling te voldoen aan de wettelijke reglementering en klantentevredenheid te realiseren.

Resultaatsgebieden

In deze zelfstandige functie ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de nazorg van één of meerdere projecten. Hierbij heb je onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Instaan voor de ontvangst en de eerste analyse van klachten en probleemmeldingen
 • Melden aan eigenaars welke klachten en problemen in het kader van garantie opgelost
  worden en welke niet opgelost worden; hierbij de nodige uitleg verschaffen
 • Instaan voor het maken van afspraken en planning in het kader van oplossen
  van gemelde en terecht bevonden problemen
 • Nazicht van de uitgevoerde correcties in overleg met eigenaars en/of werfbestuur
 • Laten ondertekenen door eigenaars van document op het ogenblik dat alle punten
  van voorlopige oplevering opgelost zijn
 • Duidelijke communicatie zowel naar eigenaars toe als naar het werfbestuur en syndicus
 • Deelname aan interne en externe vergaderingen en eventuele expertises
 • Duidelijke en overzichtelijke samenvattingen maken van de stand van zaken, zowel intern
  als extern, en dit op regelmatige basis (in functie van de concrete situatie)

Draagwijdte

 • U beheert zelfstandig het dossier dat u wordt toevertrouwd;
 • U pleegt regelmatig overleg over mogelijke probleemgevallen of over het goede verloop;
 • U neemt tijdig en accuraat actie zodat problemen niet blijven aanslepen;
 • U weet het vertrouwen van de eigenaars en bouwheer/architect te winnen en blijft eerlijk
  en correct in uw communicatie.

 Profiel

 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als in geschreven taal
 • In staat om met mensen te werken, aan te sturen en te superviseren
 • in staat om correcte uitvoering te instrueren en te controleren met het oog op het oplossen
  van een bepaalde problematiek, indien nodig bijgestaan door specialist ter zake
 • Zeer goede kennis over alle facetten van de bouw en uitvoeringsmethoden
 • Zeer goede kennis van een correcte uitvoering en op de hoogte van verouderingsverschijnselen
 • Kennis van relevante wetgeving en reglementeringen (normen, WTCB, EPB, brandveiligheid,
  akoestiek, waterhuishouding in bouwconstructies, …)
 • Kennis van wetgeving inzake oplevering en 10-jarige garantieperiode, rechten en
  plichten betrokken partijen
 • Kennis van frequent voorkomende problemen in de bouw
 • Kennis van veiligheidsaspecten zodat werken op veilige manier gebeuren
 • Resultaatsgericht
 • Kunnen omgaan met druk en tegenslagen
 • Talenkennis
  • Moedertaal Nederlands
  • Vlot gebruik van het Frans naargelang het dossier
  • Engels is slechts uitzonderlijk vereist
 • Informatica
  • MS-Office: Word, Excel en Outlook

Download nu jouw gratis starterkit voor een geslaagd bouwproject.