15 tips voor geslaagde kopersbegeleiding en nazorg

Gelukkige kopers hebben op het eind van een bouwproject is noodzakelijk, maar zeker niet altijd makkelijk. Met deze 15 tips kom je al een heel eind.

15 tips
 1. Wees duidelijk. Communiceer op regelmatige basis en informeer betrokken partijen op een overzichtelijke manier.
 2. Laat een melding van een probleem niet liggen. Analyseer het probleem zodat kan beslist worden wat er dient te gebeuren binnen het kader van de wettelijke garanties.
 3. Hoe beter je voorbereid bent, hoe vlotter je werk zal verlopen.
 4. Betrek de partijen (bouwheer, studiebureau, aannemer) bij elk probleem waar hun verantwoordelijkheid mogelijk bij betrokken is.
 5. Bij kopersbegeleiding is een goede sturing van de showrooms in de aanvangsfase essentieel. Zorg ervoor dat er goede afspraken gemaakt zijn over de basisdocumenten en over de offertes.
 6. Problemen die niet tijdig gemeld of aangepakt worden, worden meestal alleen maar groter. Dit komt niemand ten goede. Mensen geraken bovendien geprikkeld en nerveus.
 7. Luister aandachtig naar de persoon die met een klacht komt en achterhaal wat deze eigenlijk wenst of nastreeft.
 8. Het bekomen van de definitieve oplevering is je ultieme doel. Vergeet daarbij niet dat eerst de gemene delen moeten opgeleverd worden. Geef dus prioriteit aan het oplossen van de punten die hiermee gelinkt zijn.
 9. Een goede verstandhouding is veel waard. Respecteer alle partijen in het bouwproces en blijf constructief.
 10. Denk eraan dat het oplossen van punten veel moeizamer verloopt eenmaal er bewoning is en de toegang niet altijd mogelijk is. Streef daarom na om het aantal punten bij de voorlopige oplevering te beperken.
 11. Durf “nee” zeggen tegen kopers/eigenaars en argumenteer dit op een duidelijke manier.
 12. Beoordeel de uitvoering van de werken alsof het voor jezelf zou zijn.
 13. Blijf professioneel in je gedrag. Laat je niet meeslepen in ruzies en blijf diplomatisch.
 14. Neem actie. Het is door zaken aan te pakken dat je je doel bereikt.
 15. Blijf positief. Zolang jij erin blijft geloven, actie onderneemt en zaken positief benadert, zal je resultaat boeken.

Download nu jouw gratis starterkit voor een geslaagd bouwproject.